Agro Data Cube projectlogo

Voor het Agro Data Cube team van Wage­nin­gen Envi­ron­men­tal Research ont­wik­kelde ik dit logo. Het beeld com­bi­neert de gelaagd­heid van een data­base in de vorm van een tar­we­aar die in een kubus over­gaat.