Audubon Great Lakes poster

In deze pos­ter wordt één oog­op­slag dui­de­lijk hoe de habi­tat van de gepro­fi­leerde vogel zich aan­past onder invloed van kli­maat­ver­an­de­ring.

Ont­werp / opmaak / beeld­be­wer­king / info­grap­hic