BioNews Nieuwsbrief

Een maan­de­lijkse nieuws­brief met weten­schap­pe­lijke upda­tes over de Neder­lands Cari­bi­sche natuur. Ik heb het for­mat van deze nieuws­brief opge­zet en meer dan der­tig edi­ties opge­maakt.

Con­cep­t­ont­wik­ke­ling / foto­be­wer­king / ont­werp / DTP / druk­voor­be­rei­ding / mai­ling