Bird guide to the Washington Slagbaai National Park

Dit boek is een onder­deel van een serie natuur­boe­ken. Het bevat ruim 100 pagina’s met alle vogels en de beste spot­ters­lo­ca­ties in het nati­o­nale park op Bonaire. Ik heb het ont­werp en de opmaak mogen ver­zor­gen.

Ont­werp / foto­be­wer­king / DTP / druk­voor­be­rei­ding