DCNA jaarverslag

Vanaf 2006 tot 2016 heb ik de jaar­ver­sla­gen voor de Dutch Carib­bean Nature Alli­ance gemaakt. Dit rap­port is op A3 for­maat gedrukt om de Neder­lands Cari­bi­sche eilan­den en hun onder­linge afstan­den op schaal af te kun­nen beel­den.

Ont­werp / foto­be­wer­king / info­grap­hics / DTP / druk­voor­be­rei­ding