35 Years of Friendship in Music boek

Voor een par­ti­cu­liere opdracht­ge­ver heb ik dit boek gepro­du­ceerd. Het is een ver­slag van een bij­zon­dere vriend­schap waar­bij muziek cen­traal staat.

Ont­werp / DTP / beeld­be­wer­king / druk­voor­be­rei­ding