Bonaire Junior Rangers Climate Change Debate brochure

Met deze kleur­rijke bro­chure wordt de jeugd van Bonaire warm gemaakt voor een seri­eus gesprek over kli­maat­ver­an­de­ring.

Ont­werp / DTP / druk­voor­be­rei­ding