Kindercentrum Schateiland Wageningen

Huis­stijl­ver­nieu­wing en gra­fisch ont­werp van een infor­ma­tie­bro­chure voor een kin­der­op­vang­cen­trum in Wage­nin­gen.

Con­cept / DTP / druk­voor­be­rei­ding