Plantalogica website / huisstijlbewaking

Voor Plan­ta­lo­gica bv ont­wik­kelde ik deze meer­ta­lige Word­Press web­site waar­bij ik een groot deel van de foto­gra­fie ver­zorgd heb. Daar­naast ver­zorg ik de huis­stijl­be­wa­king zodat het bedrijf een con­sis­tent en her­ken­baar imago uit­straalt.

Web­de­sign / huis­stijl­be­wa­king