PowerMe huisstijlmaterialen

Voor PowerMe in Wage­nin­gen heb ik een logo met huis­stijl ont­wor­pen. Later zijn daar pos­ters, fly­ers, auto­be­stic­ke­ring en een huis­werk­boek bij­ge­ko­men.