Ten Year Anniversary logo

Voor het 10-jarig bestaan van een natuur­be­scher­mings­or­ga­ni­sa­tie ont­wierp ik dit logo waarin de kleur­rijke bio­di­ver­si­teit van de Neder­lands Cari­bi­sche eilan­den cen­traal staat.