WOFOST projectlogo

Voor het WOFOST team van Wage­nin­gen Envi­ron­men­tal Sci­en­ces ont­wik­kelde ik dit logo. WOFOST houdt zich bezig met plan­ten­groei simu­la­tie. In het logo ben ik uit­ge­gaan van een abstract digi­taal plantje dat zich in het simu­la­tie­pro­ces bevindt.

Logo ont­werp