Handhaving Natuurbeheer Bonaire

Dit zak­boek bevat alle gege­vens omtrent regel­ge­ving t.a.v. natuur­be­heer op Bonaire. Iedere ran­ger op het eiland heeft een exem­plaar op zak.

Ont­werp / DTP / druk­voor­be­rei­ding